Stijgende huizenprijzen, extreem lage rentes en eindejaarsdrukte bij hypotheekaanvragen. Genoeg te beleven op de huizenmarkt in 2016. Maar hoe zit het in 2017?

In een vooruitblik op het komende jaar stipt intermediair De Hypotheekshop de nieuwsbrief van deze week alvast een paar zaken die van belang zijn als je een hypotheeklening hebt of er één wil afsluiten volgend jaar. Business Insider licht er 3 zaken uit.

1) Strengere hypotheekregels in 2017

Bij het aanvragen van nieuwe hypotheken moeten huiseigenaren die maximaal willen lenen rekening houden met aangescherpte normen. Zo mag in 2017 maximaal 101 procent van de waarde van de woning geleend worden. In 2018 zakt dit percentage tot 100 procent. Dit betekent dus dat kopers meer eigen geld moeten meebrengen.

Ander belangrijk punt is de wijziging van de normen voor de verhouding tussen het inkomen en de maximale hypotheek. Die worden vastgesteld door budgetinstituut Nibud. Bij lage rentestanden kun je in 2017 in bepaalde gevallen minder lenen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg. Voor lopende hypotheekaanvragen komt er rond de jaarwisseling wel een overgangsregeling die loopt tot februari 2017.

2) Regels spaar- en levenhypotheken soepeler

Veel hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten zijn (bank)spaar- of levenhypotheken. Daarbij combineer je een aflossingsvrije lening met een spaarpot waarin je vermogen opbouwt om de lening aan het eind van de looptijd af te lossen. Voordeel was dat je zo maximaal van de hypotheekrenteaftrek kan genieten. Sinds 2013 moet echter verplicht afgelost worden tijdens de looptijd, als je aanspraak wilt maken op de hypotheekrenteaftrek. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe hypotheken.

Oudere spaar- en beleggingshypotheken kennen wel als voorwaarde dat je minstens vijftien of twintig jaar premie moet inleggen in de spaarpot, om fiscaal gunstig tussentijds te kunnen aflossen. Er is echter een wetsvoorstel ingediend om die bepaling te schrappen op het moment dat een woning wordt verkocht. Dit voorstel kan in de eerste helft van 2017 van kracht kan worden.

Als de bepaling over de premie-inleg wordt geschrapt, zou dat betekenen dat je een spaarhypotheek veel makkelijker tussentijds kan afkopen. "Hoewel vroegtijdig afkopen niet in alle gevallen gunstig is, krijgen consumenten hiermee wel extra mogelijkheden om hun hypotheek (periodiek) in te lossen", stelt De Hypotheekshop.

3) Einde van de restschuldregeling?

Sinds eind 2012 mogen mensen met een restschuld voor deze schuld nog vijftien jaar lang gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Het gaat dus om een situatie waarbij een huis is verkocht voor een prijs die lager is de omvang van de hypotheek. Deze regeling loopt officieel echter op 31 december 2017 af.

Vraag is nu wat een nieuw kabinet in 2017 gaat doen. Zeker met het oog op de tweedeling op de huizenmarkt, waarbij er in krimpgebieden nog steeds sprake is van lastige omstandigheden, zou overwogen kunnen worden de restschuldregeling te verlengen. "Gebeurt dat niet dan zullen we in de laatste maanden van 2017 een toename zien van het aantal mensen met een restschuld dat wil verhuizen", verwacht De Hypotheekshop.

LEES OOK: Waarom de hypotheek volledig aflossen onzin is