Groothandel Makro staat voor een grote transformatie. Die vloeit voort uit de opsplitsing van het Duitse moederconcern Metro.

Metro opereert als een conglomeraat met twee belangrijke takken: de elektronica van MediaMarkt en de groothandels van Makro.

De Duitse firma zet 59 miljard euro om op jaarbasis en heeft besloten zichzelf op te splitsen: elektronica en groothandels gaan begin 2017 als aparte bedrijven met aparte beursnoteringen verder, als de aandeelhouders van Metro akkoord gaan.

Zowel MediaMarkt als Makro krijgen een Nederlander in de top. Makro blijft onder het moederbedrijf Metro opereren en wordt mede aangestuurd door chief operating officer Pieter Boone. In het gesprek met het Financieele Dagblad geeft Boone vrijdag een toelichting op de nieuwe koers van de Makro.

Daarbij vallen drie zaken op:

1) Decentralisatie: landen-ceo’s Makro mogen eigen keuzes maken

Makro is tot de conclusie gekomen dat meer maatwerk per land nodig is, stelt Boone in het FD. “De ceo’s van de landen hebben de sleutel gekregen. Van het merk moeten ze afblijven, maar verder kunnen ze bijna alles doen.”

2) Méér doen dan concurreren op prijs

De klassieke, actiegerichte aanpak met de focus op prijs en promotie is niet meer doorslaggevend. Boone: “Vroeger ging het allemaal om prijs en promotie, nu helpen we onze klanten om hun eigen bedrijf beter te maken.”

3) Winkels op maat en thuisbezorging

Makro bezint zich  ook op de “groeiende markt van buitenhuisconsumptie en gemaksvoeding”, aldus Boone. Dit kan inhouden dat met kleinere winkels wordt gewerkt, waarbij er een aanvullende bezorgingsservice wordt ingezet. “In Frankrijk hebben we een compacte winkel van 1.500 vierkante meter in de steden. (…) En als klanten iets willen dat daar niet is, dan brengen we het naar de winkel of bezorgen het product bij de klant.”