Als je de ontwikkeling van huurprijzen buiten beschouwing laat, liet het gemiddelde prijsniveau in Nederland in december een daling zien. Maar hoe zit dat met individuele producten en diensten? De top 10 van dalers en stijgers.

Gemiddeld daalden prijzen in de eurozone afgelopen december met 0,2 procent. En in Nederland was afgelopen maand ook sprake van deflatie, volgens de Europese meetmethode.

Dalende prijzen: moeten we daar blij mee zijn of juist niet? De houding ten opzichte van deflatie in de eurozone is ambigu. Aan de ene kant is er de vrees voor een structurele daling van prijzen en lonen. Deflatie geldt dan als een symptoom van bredere economische malaise.

Maar er zijn ook veel economen die wijzen op een gunstig effect van lagere prijzen. Een belangrijk deel van de prijsdaling is immers te danken aan lagere olieprijzen. Lagere olieprijzen werken door op de prijzen van brandstoffen als benzine en diesel en hebben invloed op de prijs van chemische producten. Daar profiteren consumenten van. De koopkrachtimpuls van lagere olieprijzen is per saldo goed is voor de economie.

Voor individuele consumenten draait het er vooral om welke andere producten en diensten — buiten brandstoffen — je goedkoper kunt afnemen.

Z24 dook dieper in de onderliggende inflatiecijfers van het CBS en stelde een top 10 samen van productprijzen die in december het meest zijn gedaald, vergeleken met een jaar eerder.

Goedkoper: van computers tot beddengoed

Motorbrandstoffen (benzine en diesel) staan op plaats drie met een gemiddelde daling van 8,4 procent in december, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Maar ook tal van andere spullen zijn goedkoper geworden. Daar zitten usual suspects bij, zoals tv's en computers, maar ook zaken als fietsen, boeken en beddengoed.

Duurder: koffie en vliegtickets

Kijk je naar producten en diensten die juist veel duurder zijn geworden, dan wordt de top gedomineerd door publieke voorzieningen (veerdiensten, watervoorziening) en de aanscherping van de motorrijtuigenbelasting.

Ook woninghuren vormen een belangrijke stijgingscategorie; voor de dagelijkse boodschappen gaat het vooral om melkproducten en koffie.

Vliegtickets zijn per saldo ook duurder geworden, ondanks de lagere olieprijzen. Maar dat heeft veel te maken met de manier waarop vliegmaatschappijen zich indekken tegen de schommeling van brandstofkosten. Het effect van lagere kerosineprijzen wordt hierdoor met vertraging zichtbaar in de ticketprijzen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl